Hoolock leuconedys, HLE (Eastern hoolock gibbon, 2n=38)

HLE karyotype (DAPI)       HLE karyogram

HLE synteny blocks arrangement
(summary)

Hylobatidae ancestral karyotype


HLE chromosome organization with respect to human (only relevant clones are reported)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X


Human chromosomes contributing to each HLE chromosome
HLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
HSA 4
8
9
17
4
10
13
21
7
11
18
2
6
7
12
4
10
3
11
12
19
2
7
15
4
5
6
16
17
1
3
8
11
12
5
16
3
7
8
11
15
22
5
8
11
1
5
14
15
16
17
22
2
14
17
20
1
12
19
1
2
17
2
20
1
12
19


HLE chromosomes contributing to each human chromosome
HSA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
HLE 9
13
15
16
18
4
7
14
16
17
6
9
11
1
2
5
8
8
10
12
13
4
8
3
4
7
11
1
9
11
12
1 2
5
3
6
9
11
12
4
6
9
15
18
2 13
14
7
11
13
8
10
13
1
8
13
14
16
3 6
15
18
14
17
2 11
13


Hylobates lar

Nomascus leucogenys

Symphalangus Syndactylus